ยินดีต้อนรับคนไทยสู่สวรรค์ของคนรักทะเล กับรายการทัวร์นำเที่ยวโดยคนภูเก็ตในพื้นที่ ราคาประหยัด อบอุ่นกับการบริการ กับหลากหลายรายการทัวร์คุณภาพที่เราคัดสรรเพื่อคุณ..โดยไม่เอาราคาต่ำกว่ามาโฆษณาชวนเชื่อ เพราะเรามั่นใจว่า วันหยุดพักผ่อนของคุณคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่คุณจ่ายไป...ที่นี่ "ภูเก็ตแลนด์ทัวร์" โทร. 084-1840188 บริษัท ภูเก็ตไทยแลนด์ทัวร์ จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่า ลูกค้าทุกท่านที่ได้ทำจองทัวร์ไว้ จะมีเอกสารยืนยันจากทางบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และมีเอกสารสำหรับใช้บริการ (Voucher) เพื่อเป็นหลักฐานอย่างชัดเจน ก่อนการใช้บริการ หากมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับทางเจ้าหน้าที่ฯ ที่เบอร์ 084-1840188 หรือ อีเมล์ phuketlandtour@gmail.com ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง

ทัวร์รายวัน

ซิตี้ทัวร์ภูเก็ต ครึ่งวัน (2 ท่านขึ้นไป)

ซิตี้ทัวร์ภูเก็ต เต็มวัน (2 ท่านขึ้นไป)

ทัวร์เกาะพีพี-อ่าวมาหยา-เรือเฟอร์รี่

ทัวร์เกาะพีพี-อ่าวมมหยา-เกาะไข่-เรือสปีดโบ๊ท

ทัวร์อ่าวพังงา-เขาตะปู-เขาพิงกัน

ทัวร์อ่าวพังงา-เขาตะปู-เกาะปันหยี

ทัวร์อ่าวพังงา ครึ่งวัน ราคา ดีที่สุดอันดับ 1 จากรีวิวลูกค้า

ทัวร์อ่าวพังงา-เขาตะปู-เกาะปันหยี-เกาะไข่-เรือสปีดโบ๊ท

ทัวร์เกาะไข่-เต็มวัน-เรือสปีดโบ๊ท

ทัวร์เกาะไข่-ครึ่งวัน-เรือสปีดโบ๊ท

ทัวร์เกาะไม้ท่อน-เรือสปีดโบ๊ท

ทัวร์เกาะไม้ท่อน-เรือยอร์ช

ทัวร์เกาะไม้ท่อน-เรือยอร์ช-ครึ่งวันบ่าย

ทัวร์เกาะราชา-เรือสปีดโบ๊ท

ทัวร์เกาะราชา-เกาะเฮ-เรือสปีดโบ๊ท

ทัวร์เกาะเฮ-เรือสปีดโบ๊ท

ทัวร์เกาะเฮ-ครึ่งวันบ่าย-เรือสปีดโบ๊ท

ทัวร์ขี่ช้าง ภูเก็ต ดีที่สุดอันดับ 1 บริการ ทัวร์ขี่ช้างภูเก็ต

ทัวร์เกาะตาชัย-ทับละมุ-พังงา

ทัวร์เกาะสิมิลัน-ทับละมุ

ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 2 วัน 1 คืน

ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โหนสลิง-ภูเก็ต-zipline

เขื่อนเชียวหลาน 2 วัน 1 คืน (2-3 ก.ย. 2560)

 

เงื่อนไขและข้อตกลง

การยกเลิกการจอง และการคืนเงิน

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

แบบ One Day Trip

  • ยกเลิกการเดินทางตั้งแต่  30 วัน ขึ้นไป  คืนเงินให้ลูกค้าเต็มจํานวนเงิน
  • ยกเลิกการเดินทางก่อนถึงวันเดินทาง 29 - 14 วัน จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก 30 % ของยอดเงินที่ทําเสนอราคาทั้งหมด 
  • ยกเลิกการเดินทางก่อนถึงวันเดินทาง  7 - 13  วัน  จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก  50 %    ของยอดเงินที่ทําเสนอราคาทั้งหมด
  • ยกเลิกการเดินทางก่อนถึงวันเดินทาง  น้อยกว่า  7 วัน ภูเก็ตไทยแลนด์ทัวร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน (เก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก  100%)
  • การยกเลิกจะยกเลิกได้เมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ภูเก็ตไทยแลนด์ทัวร์เท่านั้น  และจะทําการคืนเงินส่วนที่เหลือจากการหักค่าธรรมเนียมการยกเลิกแล้วทางบัญชีธนาคารที่ท่านแจ้งไว้  หลังจากยืนยันการยกเลิกแล้ว  7  วัน

** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงเทศกาล  และท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง  ทางภูเก็ตไทยแลนด์ทัวร์  ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก  และไม่คืนเงินมัดจํา ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น **


แบบ Package

        ภูเก็ตไทยแลนด์ทัวร์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้  เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ  หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการ  ทางภูเก็ตไทยแลนด์ทัวร์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  ภูเก็ตไทยแลนด์ทัวร์ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม  การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ  ไม่เที่ยวตามรายการ  ไม่สามารถขอหักค่าบริการได้  เพราะการชําระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย  


เงื่อนไขการยกเลิกห้องพัก 

  • ผู้จองจะต้องแจ้งความประสงค์ยกเลิกการเดินทางก่อนกำหนดเดินทางอย่างน้อย  45  วัน  และคิดค่าธรรมเนียมในการยกเลิก 10 % ของยอดมัดจำทั้งหมด
  • กรณี แจ้งความประสงค์ยกเลิกการเดินทางก่อนกำหนดเดินทางน้อยกว่า 45 วัน  และคิดค่าธรรมเนียมในการยกเลิก เป็นค่าห้องพัก 1 คืน
  • ผู้ประสงค์จะยกเลิกการบริการต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง